Ngày 26 tháng 4 năm 1933

☀ Thứ Tư
26
🌙 Tháng Tư
2
Năm Quý Dậu
Tiết Cốc Vũ
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Tuất
Tháng Đinh Tỵ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm