Ngày 27 tháng 4 năm 1933

☀ Thứ Năm
27
🌙 Tháng Tư
3
Năm Quý Dậu
Tiết Cốc Vũ
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Hợi
Tháng Đinh Tỵ
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm