Ngày 26 tháng 5 năm 1925

☀ Thứ Ba
26
🌙 Tháng Tư (nhuận)
5
Năm Ất Sửu
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Tuất
Tháng Tân Tỵ nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm