Ngày 27 tháng 5 năm 1925

☀ Thứ Tư
27
🌙 Tháng Tư (nhuận)
6
Năm Ất Sửu
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Hợi
Tháng Tân Tỵ nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm