Ngày 26 tháng 6 năm 1933

☀ Thứ Hai
26
🌙 Tháng Năm (nhuận)
4
Năm Quý Dậu
Tiết Hạ Chí
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Hợi
Tháng Mậu Ngọ nhuận (nhuận)
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm