Ngày 26 tháng 6 năm 1958

☀ Thứ Năm
26
🌙 Tháng Năm
10
Năm Mậu Tuất
Tiết Hạ Chí
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Tuất
Tháng Mậu Ngọ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm