Ngày 27 tháng 6 năm 1958

☀ Thứ Sáu
27
🌙 Tháng Năm
11
Năm Mậu Tuất
Tiết Hạ Chí
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Hợi
Tháng Mậu Ngọ
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm