Ngày 26 tháng 7 năm 1933

☀ Thứ Tư
26
🌙 Tháng Sáu
4
Năm Quý Dậu
Tiết Đại Thử
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Tỵ
Tháng Kỷ Mùi
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm