Ngày 26 tháng 7 năm 2010

☀ Thứ Hai
26
🌙 Tháng Sáu
15
Năm Canh Dần
Tiết Đại Thử
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Sửu
Tháng Quý Mùi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm