Ngày 25 tháng 7 năm 2010

☀ Chủ Nhật
25
🌙 Tháng Sáu
14
Năm Canh Dần
Tiết Đại Thử
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Tí
Tháng Quý Mùi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm