Ngày 26 tháng 8 năm 1929

☀ Thứ Hai
26
🌙 Tháng Bảy
22
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Xử Thử
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Mão
Tháng Nhâm Thân
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm