Ngày 27 tháng 8 năm 1929

☀ Thứ Ba
27
🌙 Tháng Bảy
23
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Xử Thử
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Thìn
Tháng Nhâm Thân
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm