Ngày 26 tháng 9 năm 1928

☀ Thứ Tư
26
🌙 Tháng Tám
13
Năm Mậu Thìn
Tiết Thu Phân
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Tỵ
Tháng Tân Dậu
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm