Ngày 27 tháng 9 năm 1928

☀ Thứ Năm
27
🌙 Tháng Tám
14
Năm Mậu Thìn
Tiết Thu Phân
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Ngọ
Tháng Tân Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm