Ngày 26 tháng 9 năm 1955

☀ Thứ Hai
26
🌙 Tháng Tám
11
Năm Ất Mùi
Tiết Thu Phân
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Dần
Tháng Ất Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm