Ngày 27 tháng 1 năm 1933

☀ Thứ Sáu
27
🌙 Tháng Giêng
2
Năm Quý Dậu
Tiết Đại Hàn
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Tỵ
Tháng Giáp Dần
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm