Ngày 28 tháng 1 năm 1933

☀ Thứ Bảy
28
🌙 Tháng Giêng
3
Năm Quý Dậu
Tiết Đại Hàn
Giờ Giáp Tí
Ngày Giáp Ngọ
Tháng Giáp Dần
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm