Ngày 27 tháng 10 năm 1928

☀ Thứ Bảy
27
🌙 Tháng Chín
15
Năm Mậu Thìn
Tiết Sương Giáng
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Tí
Tháng Nhâm Tuất
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm