Ngày 27 tháng 10 năm 1933

☀ Thứ Sáu
27
🌙 Tháng Chín
9
Năm Quý Dậu
Tiết Sương Giáng
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Dần
Tháng Nhâm Tuất
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm