Ngày 26 tháng 10 năm 1933

☀ Thứ Năm
26
🌙 Tháng Chín
8
Năm Quý Dậu
Tiết Sương Giáng
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Sửu
Tháng Nhâm Tuất
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm