Ngày 27 tháng 11 năm 1926

☀ Thứ Bảy
27
🌙 Tháng Mười
23
Năm Bính Dần
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Thân
Tháng Kỷ Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm