Ngày 27 tháng 11 năm 1928

☀ Thứ Ba
27
🌙 Tháng Mười
16
Năm Mậu Thìn
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Mùi
Tháng Quý Hợi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm