Ngày 28 tháng 11 năm 1928

☀ Thứ Tư
28
🌙 Tháng Mười
17
Năm Mậu Thìn
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Thân
Tháng Quý Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm