Ngày 27 tháng 11 năm 1933

☀ Thứ Hai
27
🌙 Tháng Mười
10
Năm Quý Dậu
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Dậu
Tháng Quý Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm