Ngày 28 tháng 11 năm 1933

☀ Thứ Ba
28
🌙 Tháng Mười
11
Năm Quý Dậu
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Tuất
Tháng Quý Hợi
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm