Ngày 27 tháng 11 năm 2010

☀ Thứ Bảy
27
🌙 Tháng Mười
22
Năm Canh Dần
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Tỵ
Tháng Đinh Hợi
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm