Ngày 28 tháng 11 năm 2010

☀ Chủ Nhật
28
🌙 Tháng Mười
23
Năm Canh Dần
Tiết Tiểu Tuyết
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Ngọ
Tháng Đinh Hợi
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm