Ngày 27 tháng 12 năm 1933

☀ Thứ Tư
27
🌙 Tháng Mười Một
11
Năm Quý Dậu
Tiết Đông Chí
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Mão
Tháng Giáp Tí
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm