Ngày 26 tháng 12 năm 1933

☀ Thứ Ba
26
🌙 Tháng Mười Một
10
Năm Quý Dậu
Tiết Đông Chí
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Dần
Tháng Giáp Tí
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm