Ngày 27 tháng 3 năm 1925

☀ Thứ Sáu
27
🌙 Tháng Ba
4
Năm Ất Sửu
Tiết Xuân Phân
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Tuất
Tháng Canh Thìn
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm