Ngày 27 tháng 4 năm 1925

☀ Thứ Hai
27
🌙 Tháng Tư
5
Năm Ất Sửu
Tiết Cốc Vũ
Giờ Mậu Tí
Ngày Tân Tỵ
Tháng Tân Tỵ
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm