Ngày 28 tháng 4 năm 1925

☀ Thứ Ba
28
🌙 Tháng Tư
6
Năm Ất Sửu
Tiết Cốc Vũ
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Ngọ
Tháng Tân Tỵ
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm