Ngày 27 tháng 4 năm 1928

☀ Thứ Sáu
27
🌙 Tháng Ba
8
Năm Mậu Thìn
Tiết Cốc Vũ
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Dậu
Tháng Bính Thìn
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm