Ngày 28 tháng 4 năm 1928

☀ Thứ Bảy
28
🌙 Tháng Ba
9
Năm Mậu Thìn
Tiết Cốc Vũ
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Tuất
Tháng Bính Thìn
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm