Ngày 27 tháng 5 năm 1933

☀ Thứ Bảy
27
🌙 Tháng Năm
4
Năm Quý Dậu
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Tỵ
Tháng Mậu Ngọ
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm