Ngày 26 tháng 5 năm 1933

☀ Thứ Sáu
26
🌙 Tháng Năm
3
Năm Quý Dậu
Tiết Tiểu Mãn
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Thìn
Tháng Mậu Ngọ
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Dậu (17-19), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm