Ngày 27 tháng 8 năm 1926

☀ Thứ Sáu
27
🌙 Tháng Bảy
20
Năm Bính Dần
Tiết Xử Thử
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Tí
Tháng Bính Thân
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm