Ngày 28 tháng 8 năm 1926

☀ Thứ Bảy
28
🌙 Tháng Bảy
21
Năm Bính Dần
Tiết Xử Thử
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Sửu
Tháng Bính Thân
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm