Ngày 27 tháng 8 năm 1928

☀ Thứ Hai
27
🌙 Tháng Bảy
13
Năm Mậu Thìn
Tiết Xử Thử
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Hợi
Tháng Canh Thân
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm