Ngày 28 tháng 8 năm 1928

☀ Thứ Ba
28
🌙 Tháng Bảy
14
Năm Mậu Thìn
Tiết Xử Thử
Giờ Bính Tí
Ngày Canh Tí
Tháng Canh Thân
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm