Ngày 27 tháng 8 năm 1933

☀ Chủ Nhật
27
🌙 Tháng Bảy
7
Năm Quý Dậu
Tiết Xử Thử
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Sửu
Tháng Canh Thân
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm