Ngày 28 tháng 8 năm 1933

☀ Thứ Hai
28
🌙 Tháng Bảy
8
Năm Quý Dậu
Tiết Xử Thử
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Dần
Tháng Canh Thân
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Thìn (7-9), Tỵ (9-11), Mùi (13-15), Tuất (19-21)
Ngày
tháng
năm