Ngày 27 tháng 8 năm 1960

☀ Thứ Bảy
27
🌙 Tháng Bảy
6
Năm Canh Tí
Tiết Xử Thử
Giờ Canh Tí
Ngày Đinh Hợi
Tháng Giáp Thân
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm