Ngày 27 tháng 8 năm 2010

☀ Thứ Sáu
27
🌙 Tháng Bảy
18
Năm Canh Dần
Tiết Xử Thử
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Dậu
Tháng Giáp Thân
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Dần (3-5), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm