Ngày 27 tháng 9 năm 1929

☀ Thứ Sáu
27
🌙 Tháng Tám
25
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Thu Phân
Giờ Bính Tí
Ngày Ất Hợi
Tháng Quý Dậu
Giờ hoàng đạo: Sửu (1-3), Thìn (7-9), Ngọ (11-13), Mùi (13-15), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm