Ngày 28 tháng 9 năm 1929

☀ Thứ Bảy
28
🌙 Tháng Tám
26
Năm Kỷ Tỵ
Tiết Thu Phân
Giờ Mậu Tí
Ngày Bính Tí
Tháng Quý Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm