Ngày 27 tháng 9 năm 1960

☀ Thứ Ba
27
🌙 Tháng Tám
7
Năm Canh Tí
Tiết Thu Phân
Giờ Nhâm Tí
Ngày Mậu Ngọ
Tháng Ất Dậu
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm