Ngày 28 tháng 9 năm 1960

☀ Thứ Tư
28
🌙 Tháng Tám
8
Năm Canh Tí
Tiết Thu Phân
Giờ Giáp Tí
Ngày Kỷ Mùi
Tháng Ất Dậu
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm