Ngày 28 tháng 1 năm 1925

☀ Thứ Tư
28
🌙 Tháng Giêng
4
Năm Ất Sửu
Tiết Đại Hàn
Giờ Canh Tí
Ngày Nhâm Tí
Tháng Mậu Dần
Giờ hoàng đạo: Tí (23-1), Sửu (1-3), Mão (5-7), Ngọ (11-13), Thân (15-17), Dậu (17-19)
Ngày
tháng
năm