Ngày 29 tháng 1 năm 1925

☀ Thứ Năm
29
🌙 Tháng Giêng
5
Năm Ất Sửu
Tiết Đại Hàn
Giờ Nhâm Tí
Ngày Quý Sửu
Tháng Mậu Dần
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mão (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
Ngày
tháng
năm